Velkommen

Hej aktivist 🙂    **English below**

Til november tager verdens ledere endnu en runde klimaforhandlinger til COP23. Men COP-processerne bliver hæmmet af fossilindustriens lobbyisme og kapitalistiske lederes besættelse af profitmaksimering. Det venter klimaforandringerne ikke på.
Landene Fiji, Tuvalu og Kiribati er ved at forsvinde i havet. Caribien bliver hærget af orkaner uden fortilfælde og i foråret var hungersnøden i Afrika den værste humanitære krise i 70 år. For hver dag vi fortsætter afbrændingen af fossile brændsler, forværres kriserne.

Derfor tager vi klimaforhandlinger derhen hvor de hører til!
I Europas største brunkulsmine – Garzweiler. Sammen med tusinder af aktivister fra hele verden vil vi gå ned i minen og blokere de enorme gravemaskiner med vores kroppe. Vi vil stoppe roden til klimaforandringerne og udnytte topmødets opmærksomhed til at pege på hvem der lider og hvem der profiterer på klimaforandringerne. Det skal stå tindrende klart for hele verden at fossile brændsler skal blive i jorden.

Bussen kører fra København fredag d. 3. november kl 18.30. Kl 21 er der opsamling på Fredericia st og tidligt lørdag morgen ankommer vi til Bonn.

Lørdag er der aktionstræninger og forberedelser, så selvom man ikke har deltaget i Ende Gelände før, så vil alle være beredt når aktionen går i gang. Lørdag er der også den store Peoples Climate March i Bonn og panel til Peoples Climate Summit med temaet “Leave it in the ground”.

Søndag kører vi ud til kanten af kulminen, 50 km fra Bonn, hvor Ende Gelände aktionen indledes med en ceremoni, hvor frontline communities fra Stillehavet fører an under sloganet “We are not drowning – we are fighting!”
Vi vil trodse staten og vejret for at vise hele verden, at vi ikke er til at stoppe. Vi vil besætte kulminen og lukke hele produktionen ned.

Mandag kl 12 kører bussen hjem, så vi når Danmark sen aften og kan få lidt søvn inden skole, arbejde og hverdag tirsdag.

Vi kommer til at sove i gymnastiksal e.l. i Bonn og køre i shuttlebus til og fra minen. Kost bliver sandsynligvis selvorganiseret.

Prisen bliver sølle 255 kr t/r, takket være støtte fra SUF og Enhedslisten, og tilmelding kommer til at foregå på aktivisme.info med mulighed for fuld anonymitet. Vi laver larm når tilmeldingen åbner!

Følg også med på www.ende-gelaende.org

***English version***
In November, world leaders convene in Bonn for another round of climate negotiations at COP23. But the COP process is hampered by industry lobbyism and capitalist leaders’ emphasis on economic growth.

All the while, climate change is here. The countries of Fiji, Tuvalu and Kiribati are disappearing in the sea. The Caribbean is ravaged by unprecedented hurricanes and the famine in Africa earlier this year was the worst humanitarian crisis in 70 years. With each day, we worsen this crisis by continuing to burn fossil fuels.

Therefore, we are taking the climate negotiations to where they belong: Europe’s largest lignite mine, Garzweiler. Along with thousands of activists from all over the world, we will enter the mine and block the huge excavators with our bodies. We will stop the root of climate change and take advantage of the summit’s attention to point out who is suffering and who benefits from climate change. It must be staggering clear to the world that fossil fuels must stay in the ground.

The bus runs from Copenhagen on Friday, November 3rd at 6.30 pm. At 9.00 pm we will pick up people at Fredericia St. and early Saturday morning we arrive at Bonn.

Saturday there are action training and preparation, so even if you have not taken part in Ende Gelände before, you will be ready when the action starts. Saturday there is also the People’s Climate March in Bonn and the Panel for the People’s Climate Summit on the theme “Leave it in the ground”.

Sunday we drive to the coal mine, app. 50 km from Bonn, where the Ende Gelände action begins with a ceremony where frontline communities from the Pacific lead the slogan “We are not drowning – we are fighting!”

We will defy the state and the weather to show the whole world that we are not going to stop. We will occupy the coal mine and shut down the entire production.

Monday at 12 noon the bus will depart towards Copenhagen so we will arrive late in the evening and can get some sleep before school and work Tuesday.

In Bonn, our German Ende Gelände hosts will arrange common sleeping spaces for us and there will be shuttle busses between Bonn and the mine. Food is likely to be self-organized so good to bring supplies.

The price for transport DK – Bonn and back is a mere 255 DKK, thanks to support from SUF and Enhedslisten, and registration will take place onwww.aktivisme.info with the option of full anonymity. We will let you know when the registration opens!

Also visit www.ende-gelaende.org