Velkommen // welcome

Hi activist.

——— English below ———————
Aktivisme.info er din gateway til klima-aktivisme og klima-camps
Lige nu arrangerer vi busser til SHELL MUST FALL

Aktivisme-info er et Non-profit græsrodsprojekt.

—— English ——

Activisme.info is your gatweay to climate-actions and climate camps.
Right now we’re providing busses to SHELL MUST FALL

Aktivisme-info is a non-profit grassroots project.