Nordic Mobilisation for Limity jsme my – Climate Camp in Czechia

Træt af at sidde derhjemme og se til mens verden ødelægges for øjnene af dig?
Er du klar til at gribe til handling mod den destruktive fossilindustri, blive en del af et kærligt fællesskab af passionerede klimaaktivister og kæmpe den vigtigste kamp, menneskeheden nogensinde har stået overfor?
Tjekkiet har stadig en hær af gamle, destruktive kuldrevne kraftværker, hvis energi primært genereres til eksport.
Kulkraftværkerne skal lukkes, hvis vi vil undgå katastrofale konsekvenser af klimaforandringerne.
Indtil den sidste mine og det sidste kulkraftværk er lukket ned, sætter vi grænsen – vi er grænsen!

Tilslut dig masseaktionen i juli i Tjekkiet, så vi kan gøre en ende på kul! Civil ulydighed er den eneste vej, og vores tjekkiske venner har brug for så meget opbakning som muligt. “Limity jsme my” (“Vi er grænsen”) bevægelsen er en del af en global indsats for klimaretfærdighed og en fremtid uden fossile brændstoffer – især kul.

Vores mål er at sætte en stopper for kulminedrift og -afbrænding i Tjekkiet så snart som muligt og sikre en retfærdig overgang til vedvarende energi.
Slut dig til den voksende bevægelse og sæt grænser for fossilindustrien! Sidste år sendte vi adskillige busser fra Skandinavien for at støtte op om den tjekkiske kamp mod den destruktive udvinding af fossile brændstoffer.
Vi gør det igen i år! Vær med og book din plads nu på bussen, der vil føre os til hjertet af kampen for klimaretfærdighed for at kæmpe for en mere bæredygtig og retfærdig fremtid.

Bussen afgår sen eftermiddag den 3. juli, og vi tager afsted fra klimacapen den 8. juli om morgenen. Busbilletten kommer til at koste bare 400 kr. tur-retur.
Book en plads nu på klik ind på shoppen

/// Tired of sitting at home and spectating as the world is destroyed in front of your very eyes?
Are you ready to take action against the dirty fossil fuel industry, join the loving community of passionate climate activists, and fight the most important fight humanity has ever faced?

Czechia still operates a fleet of old dirty coal-fired power stations, mostly generating power to be exported abroad.
Coal power stations need to be closed if we want to avoid disastrous impacts of climate change. Until the last mine and the last coal power station are closed, we set the limits – we are the limits! Join the mass action in July in Czechia to shut down coal!

Civil disobedience is the only way, and our Czech friends need as much support as possible. The “Limity jsme my” (“We Are the Limits”) movement is part of global efforts for climate justice and future without dirty fossil fuels, especially coal.
Our goals are to end coal mining and burning in Czechia as soon as possible and to ensure a just transition to renewables. Join the growing movement and set limits to the fossil industry!

Last year, we sent several buses of people from Scandinavia to support the Czech struggle against the destructive extraction of fossil fuels. We will do so again this year. So join us and book your seat now for the bus that will take us down right to the heart of the climate justice struggle, to fight for a more sustainable and equal future.
The bus will leave during the late afternoon of the 3rd of July and we will leave the climate camp on the 8th in the morning.
The bus tickets will cost a cheap 400DKK return, book your seat now at: the aktivisme.info shop.